Algemeen | Consult | Beroepsvereniging | Tarieven


De BKHD is specifiek opgericht voor klassiek opgeleide veterinair homeopaten.
Zij draagt bij tot een hogere kwaliteit in de diergezondheidszorg.

Beroepsvereniging BKHD

De door mij gevolgde opleidingen worden erkend door de BKHD. Dit is de Beroepsvereniging Klassiek Homeopaten voor Dieren.

         4-jarige HBO-opleiding bij de School voor homeopathie te Amersfoort

         2 jarige HBO-nascholing bij het Veterinair Homeopathie College Nederland (VHCN) welke tevens erkenning heeft van de Stichting Veterinaire Homeopathie Nederland. Deze opleiding is gebaseerd op de ziekteclassificatie volgens de laatste editie (6e) van het organon van Samuel Hahnemann en is uniek in Nederland. Regelmatig organiseert het VHCN een seminar gedragsbegeleiding en homeopathie speciaal voor honden, katten en paarden met als doel inzicht te geven hoe deze werkwijzen elkaar kunnen aanvullen.

De BKHD staat in voor professionaliteit en kwaliteit van haar leden en kent een beroepsprofiel waarin het geheel van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een klassiek homeopaat voor dieren is vastgelegd. De kwaliteitszorg behelst zowel de opleiding en nascholing, als de beroepsethiek en de praktijkvoering.