Algemeen | Consult | Beroepsvereniging | Tarieven

Homeopathie

Algemeen

Natuurlijk evenwicht
Als uw dier ziek is en U kiest voor een homeopathische advies, kiest U voor een zachte en effectieve manier van genezing. Ook als Uw dier op dit moment geen (ernstige) klachten heeft, verdient het aanbeveling om toch homeopathie in te zetten. De algemene weerstand wordt geoptimaliseerd om een evt. volgende opleving van (ernstige) klachten te voorkomen of te minimaliseren. Hoe sterker de constitutie van het dier wordt, des te meer en beter kan het omgaan met ziektes. 

Zorgvuldig gekozen homeopathische geneesmiddelen spreken het natuurlijk herstelvermogen van het dier aan en geeft een energetische prikkel waardoor lichaam en geest worden aangespoord om de oorzaak van de klachten aan te pakken en zo weer in balans te komen. Meer informatie hierover vindt u bij het kopje gezondheid.

Klassieke homeopathie
De klassieke homeopathie is gebaseerd op natuurwetten die door grondlegger Samuel Hahnemann (1755-1843) zijn herontdekt. 

De homeopathische geneeskunst maakt gebruikt van het principe dat een stof (meestal een mineraal, plant of dierlijk product) die bepaalde verschijnselen veroorzaakt bij een gezond dier, ook in staat is dergelijke verschijnselen bij zieke dieren te genezen. Dit is de geneeswet similia similibus curentur (het gelijkende wordt genezen door het gelijksoortige).

Nog een belangrijke wet is dat genezing, zowel op mentaal/geestelijk als emotioneel als lichamelijk vlak, zich naar een steeds minder diep niveau begeeft. De klassiek homeopaat houdt derhalve rekening met een hiŽrarchie van symptomen van ziekte.

Uitgangspunt van een klassiek homeopaat is de patiŽnt als een zieke individu te zien en niet alleen als ziekte. De oorzaak van de verstoringen worden nagetrokken om het middel te zoeken dat bij het totale beeld past. Emotionele en geestelijke reacties zijn derhalve minstens zo belangrijk als een evt. lokale klacht. Ook omstandigheden die de klacht of het hele dier verbeteren of verslechteren zijn van belang. 

Bij klassieke homeopathie adviseert de homeopaat dus een geneesmiddel dat niet alleen gekozen is op de klacht of ziekte maar dat ook passend is bij het gehele dier. Zo kan het zijn dat tien verschillende dieren met eenzelfde ziekte ook tien verschillende homeopathische middelen geadviseerd krijgen.

Vanuit de ziekteclassificatie wordt onderscheid gemaakt tussen trauma's, acute opleving van klachten van binnenuit, ziektes die van buitenaf komen (epidemieŽn), klachten die voortkomen vanuit overmatig medicijngebruik, klachten die voortkomen uit de biografie/tijd en omstandigheden van een dier en de erfelijkheid. Alle facetten van het ziek zijn moeten behandeld worden (zie gezondheid) om uiteindelijk daadwerkelijk genezing te bewerkstellingen. Genezing is iets anders dan het tijdelijk oplappen van klachten.

Het verschil met 'klinische homeopathie' is dat hier vooral geneesmiddelen worden voorgeschreven op basis van alleen de klachten of ziekte. Hier krijgen alle tien dieren dus hetzelfde middel voorgeschreven. Laatst genoemde manier van homeopathie bedrijven is niet gebaseerd op de natuurwetten zoals de klassieke homeopathie en vergt een minder grondige studie van de "kunst der homeopathie".

Het passende homeopathische middel wordt afhankelijk van de gevoeligheid van de patiŽnt evt. meerdere keren ingenomen (actie) en de levenskracht wordt aangezet en zorgt voor genezing (reactie).

De beweging naar gezondheid kan snel of langzamer gaan. In acute ziekten, of in ziekten die nog niet zo lang aanwezig zijn, kan het heel snel gaan. Zelfs in uren of minuten. In langdurige chronische ziekteprocessen of bij ziekten die al lang bestaan en/of erfelijk zijn en daardoor dieper verankerd liggen, duurt het proces van genezen langer. Dit is per individu verschillend. Het genezingsproces gaat vrijwel altijd geleidelijk.

Acute en chronische ziekten
Een klassiek homeopathische behandeling bij dieren is in zowel acute als chronische situaties mogelijk. U kunt denken aan de volgende klachten:

Ook bij operaties, dracht en vaccinaties kunnen de dieren goed worden ondersteund met homeopathie.

Tevens kan homeopathie verlichting geven en behulpzaam zijn in de laatste levensfase van uw dier.

Lees op de site van homeopathienetwerk meer algemene informatie over klassieke homeopathie.                    
                                    

Algemeen | Consult | Beroepsvereniging | tarieven