Uw dier stralend en gezond!

Welkom bij de Homeopathische Dierenpraktijk Soest.
Hier staat de gezondheid van uw dier centraal.
††††††††††††††††††††††††††††
Tijdens kantooruren kunt u op afspraak terecht met uw dier.
Na kantoortijd alleen voor spoedgevallen (telefonisch) bereikbaar.
Telefonisch spreekuur dagelijks op werkdagen van 9.00-11.00 uur, verder op afspraak.

De praktijk heeft erkenning van Stichting Veterinaire Homeopathie Nederland om volgens de ziekteclassificatie te werken.
Deze methode heeft
nieuwe inzichten en ervaringen verschaft bij de homeopathische behandeling van hardnekkige klachten bij dieren, zoals luchtwegproblemen, huidproblemen en hormonale problemen. Resultaten zijn beter en vooral duurzamer gebleken.

Dubbel gediplomeerd veterinair homeopaat Veronique de Boer-Wildeboer zet zich al meer dan 10 jaar met hart en ziel in om samen met u en evt. in overleg met uw dierenarts na te gaan hoe uw dier (ook) homeopathisch het beste ondersteund kan worden.

In ernstige gevallen zoals een acute koliekaanval bij een paard, een vergiftigde kat of een hond in shock en een konijn met koorts, is het zaak om direct de dierenarts te bellen maar ook meteen homeopathisch middel te geven. Want homeopathie kan meer dan u wellicht denkt! In vele gevallen zorgt dat middel al voor verlichting en ontspanning voordat de dierenarts het dier ziet. Homeopathische middelen kunnen ook naast reguliere middelen ingezet worden. Voorbeelden van acute en chronische klachten zijn te vinden onder het kopje casuÔstiek.

  galop zzzh Afbeelding1††